Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mládežnícka Intervencia

Náš názov môže miasť mnoho ľudí no idea za ním je veľmi jednoduchá.

Slovo „mládežnícka“ sa vysvetľuje jednoducho. Sme mladí ľudia.  Na nás, mladých, má mnoho ľudí rôzne názory. Počuli ste už niekedy niekoho povedať vetu, ktorá sa začínala slovami „tá dnešná mládež…“?  Len málokedy za tým nasleduje niečo pozitívne.

My vieme pokojne povedať, že tá dnešná mládež… sa snaží. Tá dnešná mládež… nemá vždy vytvorené ideálne podmienky. Tá dnešná mládež… má silu na to, aby niečo zmenila. Čo je najpodstatnejšie, tá dnešná mládež… má potrebu niečo zmeniť.

Áno, sme mladí ľudia, od ktorých sa toho očakáva veľa, no pritom nič. Sme považovaní za budúcnosť, no kto nám dáva možnosť zreteľne artikulovať naše požiadavky? Ak už ich chceme riešiť sami, kto nám dá na to priestor? Keď už si ten priestor vytvoríme, pomôže nám niekto? Sme neustále spochybňovaní pre náš nedostatok skúseností, no ako inak ich môžeme nabrať, ak nie pri nejakej činnosti?

Intervencia – slovo, ktoré pre nás znamená zákrok. Chceme zakročiť vo veciach, ktoré sa nás týkajú. Sme si vedomí aj minulosti a toho, že to bývalo aj horšie. Avšak mali by sme sa uspokojiť s minimom? Mali by sme sa uspokojiť s tým, že dostávame najesť, napiť, nejaké vzdelanie a nemusíme pracovať? Chceme sa rozvíjať a chceme rásť v podmienkach, ktoré nás v tom budú podporovať. Predovšetkým sa už nechceme sťažovať a priložíme ruku k dielu.

Sme Mládežnícka Intervencia. My mladí ľudia sme vraj nezodpovední, no nikto nám nedá nič, voči čomu by sme zodpovednosť mali mať. Sme mládež, ktorá má názor a chceme aby na ňom záležalo. Sme mládež, ktorá má energiu a chce ju využiť na dobré veci. Sme mládež, sme budúcnosť.

 

 

Logo

Vlk – lojálne a silné stvorenie, spoločenský tvor. Vlčie svorky nachádzajú svoju silu v počte a jednote. Vlk v nás evokuje túžbu po slobode a po sociálnom kontakte. Chceme aby náš hlas bolo počuť rovnako ako vytie vlka.

Vlk býva v mnohých stredovekých príbehoch, či rozprávkach symbolom zla. Stereotypy o vlkoch vedú k nepochopeniu tohto zvieraťa, rovnako ako stereotypy o mládeži vedú k nepochopeniu mládeže.

Kruh v našom logu symbolizuje jednotu, tak ako vlk symbolizuje svorku. Máme za to, že môžeme niečo dokázať len vtedy, keď budeme držať spolu. Všetci sme mladí ľudia, ktorí chceme niečo dokázať a preto netreba hľadať rozdiely, no práve naopak akcentovať to, čo nás spája.

Pridať komentár