Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ako to začalo

Školstvo počas pandémie dostalo naozaj zabrať. Žiaci základných/stredných škôl a študenti vysokých škôl zostávajú doma. Už to nie je raritná situácia, keďže prvý krát sa brány škôl zavreli v marci minulého roku. Ako prvý sa k tomuto rozhodnutiu odhodlal Bratislavský samosprávny kraj: „Za posledné dni sa nám ozvali riaditelia škôl, že majú žiakov, ktorí prišli do priameho kontaktu s infikovanými. Preto sme sa v spolupráci s riaditeľmi stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK rozhodli prerušiť vyučovanie na všetkých stredných školách v Bratislavskom kraji.“  Prerušenie bolo naplánované pôvodne iba na jeden týždeň. Neskôr sa pridali základné a materské školy. Postupne začali ďalšie kraje s uzatváraním škôl. Medzi prvými bol Košický a Trnavský kraj. Ďalšie týždne sa začali zatvárať školy po celom Slovensku.

Online vzdelávanie

Toto obdobie sa stalo veľkou výzvou pre učiteľov, žiakov aj rodičov. Učitelia museli zmeniť svoje učebné postupy- prejsť na online systém výučby. Zároveň, na začiatku pandémie si školy mysleli, že o dva týždne deti pôjdu späť do školy, preto niektoré školy začali s online výukou trochu neskôr. Učitelia sa museli v krátkom čase naučiť pracovať s programami ako je Zoom alebo MSteams. Niektoré školy zabezpečili pre učiteľov školenie v tejto oblasti. Medzi problémy, ktorým učitelia čelili bolo napr. to, že nie všetky deti majú doma prístup na internet alebo sa musia deliť o jeden počítač s viacerými členmi rodiny. Viacero ľudí si začalo uvedomovať, že niektoré deti nebudú mať možnosť zapojiť sa do vzdelávacieho procesu.

Dôležitú úlohu zohral grantový program Karpatskej nadácie s názvom Škola napriek korone. Na financovanie programu zriadila Karpatská nadácia krízový fond, do ktorého prispela sumou 5000 Eur, a ďalších 1056 Eur prispeli individuálni darcovia cez online zbierku. Celkovo sa podarilo podporiť finančne až 14 projektov. Samozrejme vytvorilo sa viacero iných prospešných zbierok, napríklad kedy ľudia darovali počítače a tablety deťom na učenie. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vytvorilo stránku na pomoc v online vzdelávaní.  „Od 25. marca 2020 je prístupná stránka www.ucimenadialku.skktorá vznikla v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a ministerstva školstva a poslúži ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase mimoriadneho stavu.“

Školské lavice zívajú prázdnotou.

Maturity a iné v roku 2020

Po dlhšom čase prichádzala otázka, ako sa bude riešiť testovanie deviatakov, prijímačky na stredné školy a maturity. Maturanti už mali za sebou externú časť maturity, čakali už iba na ústnu časť.   Monitor, maturita a aj prijímačky boli nakoniec zrušené. Maturita aj dokončenie základnej školy sú prelomovými momentmi života, o ktoré bol ročník 2020 ukrátený. Takýmito veľkými zmenami si prechádzali aj vysoké školy. Tie tiež po začiatku pandémie zatvorili svoje brány a prešli na online systém prednášok. Ale niektorých študentov vysokých škôl čakali štátnice, čo tiež vytvorilo znepokojenie, ako môžu byť realizovateľné.

Na Univerzite Komenského to vyzeralo takto: „Za minulý týždeň prebehla transformácia miestností v budove fakulty na Moskovskej ulici. Rozdistribuovali sme potrebné hardvérové vybavenie, prebehlo zacvičenie jednotlivých členov štátnicových komisií. V piatok pred štátnicami sa konala generálka, aby sme zistili, či všetko funguje, a od pondelka bez problémov prebiehajú skúšky,“ vysvetľuje Katarína Soroková, vedúca výpočtového strediska Lekárskej fakulty UK.

Začiatok školského roka

V lete sa epidemiologická situácia na Slovensku zlepšila, preto sa v septembri otvorili materské, základné aj stredné školy. Školstvo počas pandémie začalo znova fungovať. Každá škola sa postarala o vhodné podmienky na výučbu. Prišlo očakávané zhoršenie a školy sa zatvorili od 26.októbra do odvolania. Netýkalo sa to žiakov 1. Stupňa, ktorých prítomnosť v škole je nevyhnutná, pretože inak by ťažko dohnali zameškané učivo.

Maturity a iné v roku 2021

Teraz sa znova dostávame do obdobia, kedy treba začať riešiť maturity a testovanie 9. Situácia so školstvom nie je o nič lepšia, naopak počet nakazených sa od tej doby výrazne zvýšil. Preto treba chápať že tohtoroční maturanti nevedeli, ako sa situácia vyvinie. Mohlo to v nich vyvolať pocit, že nemá zmysel sa učiť, ak by aj ich maturita bola nakoniec zrušená.

Oficiálneho vyhlásenia sa maturanti dočkali 4. januára 2021, kedy Minister školstva, vedy, výskumu a športu vydal rozhodnutie ohľadom organizácie školského roka. Zásadnou informáciou je, že externá časť maturity je zrušená. Ďalej, písomná forma internej časti- písanie slohu, by sa mala uskutočniť po 12. Apríli. Presný dátum sa dozvieme do 31.marca. Ústna forma internej časti by sa mala uskutočniť v termínoch od 17. Mája. Praktická časť sa uskutoční v apríli až júni 2021. V tomto vyhlásení sa spomína aj monitor, ktorý je samozrejme taktiež zrušený. Pre nejasnosti odporúčam navštíviť stránku NÚCEM https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita , kde je všetko podrobne rozpísané.

Školstvo počas pandémie prešlo mnohými problémami. Je isté, že vzdelávací proces v roku 2020/2021 bude mať dopad na budúcnosť detí. Či už z hľadiska vzdelania alebo psychického zdravia.

Pridať komentár