Skip to content Skip to footer
o nás

Plány a ciele

Kultúra

Na miestach, kde chýba kultúra plánujeme organizovať benefičné koncerty, vystúpenia, kultúrne podujatia, športové podujatia a iné. Výťažok z týchto akcií, pocestuje na ďalšiu pomoc organizáciám, ktoré to potrebujú.

šport

Náš plán pri nedostatku možností športu je vytvorenie priestorov, v ktorých sa bude mládež môcť týmto smerom rozvíjať. Týmto myslíme multifunkčné športové ihriská, štadióny, prostriedky potrebné ku športom a podobne.

Kultúra

Na miestach, kde chýba kultúra plánujeme organizovať benefičné koncerty, vystúpenia, kultúrne podujatia, športové podujatia a iné. Výťažok z týchto akcií, pocestuje na ďalšiu pomoc organizáciám, ktoré to potrebujú.

šport

Náš plán pri nedostatku možností športu je vytvorenie priestorov, v ktorých sa bude mládež môcť týmto smerom rozvíjať. Týmto myslíme multifunkčné športové ihriská, štadióny, prostriedky potrebné ku športom a podobne.

Osobnostný rozvoj

Mládež plánujeme rozvíjať aj mentálne a to pomocou mentoringu, workshopov, prednášok a veľa ďalších aktivít. Mentálnu hygienu považujeme za rovnako dôležitú ako fyzickú. Nemôžeme ju zanedbávať hlavne v dnešnej dobe.

Vzdelávanie

Ďalšia oblasť, v ktorej vidíme nedostatky. Školstvo nie vždy poskytne mládeži informácie, ktoré by vyžadovala do budúcnosti. Chceme aby sa mládež vzdelávala aj v oblasti komunikácie, medziľudských vzťahov, technológií, finančnej gramotnosti, práv a povinností a mnohých ďalších. Našim cielom je podporiť mládež vo vzdelávaní, čo znamená že sa zameriame aj na knižnice a vzdelávacie centrá.

Osobnostný rozvoj

Mládež plánujeme rozvíjať aj mentálne a to pomocou mentoringu, workshopov, prednášok a veľa ďalších aktivít. Mentálnu hygienu považujeme za rovnako dôležitú ako fyzickú. Nemôžeme ju zanedbávať hlavne v dnešnej dobe.

Vzdelávanie

Ďalšia oblasť, v ktorej vidíme nedostatky. Školstvo nie vždy poskytne mládeži informácie, ktoré by vyžadovala do budúcnosti. Chceme aby sa mládež vzdelávala aj v oblasti komunikácie, medziľudských vzťahov, technológií, finančnej gramotnosti, práv a povinností a mnohých ďalších. Našim cielom je podporiť mládež vo vzdelávaní, čo znamená že sa zameriame aj na knižnice a vzdelávacie centrá.

Komunity

Komunitné skupiny a sedenia sú niečo, čoho je na Slovensku nedostatok. Ľudia z rôznych komunít nemajú možnosť sa stretávať s ostatnými ľuďmi, s ktorými toho majú mnoho spoločného. Komunity považujeme za veľmi dôležité, pretože spájajú ľudí a dávajú im priestor sa prejaviť. Zaumienili sme si komunitám na to vytvoriť priestor.

Vytrvalosť mládeže

Tieto problémy nebudeme schopní riešiť sami. Budeme spájať slovenskú mládež, ľudí, ktorí chcú zmeniť našu krajinu na lepšie miesto a budeme pracovať spolu. Mladých ľudí naučíme identifikovať problémy a konať v prospech svoj a svojho okolia. Budeme s nimi pracovať na kontinuálnom vylepšovaní

Komunity

Komunitné skupiny a sedenia sú niečo, čoho je na Slovensku nedostatok. Ľudia z rôznych komunít nemajú možnosť sa stretávať s ostatnými ľuďmi, s ktorými toho majú mnoho spoločného. Komunity považujeme za veľmi dôležité, pretože spájajú ľudí a dávajú im priestor sa prejaviť. Zaumienili sme si komunitám na to vytvoriť priestor.

Vytrvalosť mládeže

Tieto problémy nebudeme schopní riešiť sami. Budeme spájať slovenskú mládež, ľudí, ktorí chcú zmeniť našu krajinu na lepšie miesto a budeme pracovať spolu. Mladých ľudí naučíme identifikovať problémy a konať v prospech svoj a svojho okolia. Budeme s nimi pracovať na kontinuálnom vylepšovaní

Iné

Sme si vedomí, že toto nie sú všetky problémy, ktorým mládež čelí. Budeme pracovať na tom, aby sme vedeli identifikovať aj ďalšie a nájsť adekvátne riešenia.

Každá pomoc, ktorú ponúkame nebude mládež stáť ani cent. Jediné, čo budeme chcieť je ich čas a motivácia vylepšiť svoje prostredie a udržiavať ho.

Mládež
potrebuje
Lepšie prostredie